Diagnoza i kompleksowe leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne:

  • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD
  • zaburzeń zachowania
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń psychotycznych
  • tików
Oferta_Psychiatra_Dzieci_i_Mlodziezy_Lublin_Zamosc_Chelm