Wykształcenie:
 • Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Lekarski

Tytuł:
 • Specjalista psychiatra dzieci i młodzież
 • Pediatra

Kursy i szkolenia:
 • Kursy psychoterapii - 4-letni - Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kurs "Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi" - 124-godzinny - Centrum CBT Warszawa
 • Szkolenie "Systemowe rozumienie rodziny" - Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii

Doświadczenie zawodowe:
 • Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Oddział IX Neuropsychiatrii Dziecięcej, Stanowisko: psychiatra dzieci i młodzieży
 • Prywatna praktyka lekarska

Zakres usług:
 • Diagnoza psychiatryczna i leczenie farmakologiczne zaburzeń emocjonalno-behawioralnych i psychotycznych
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Psychoedukacja pacjentów i ich rodzin
Halina-Kandzierska